Գործարանային շրջագայություն

garden type factory
2016 ACE Exhibition in India

2016 ACE ցուցահանդես Հնդկաստանում

auto moulding production line 1

մեքենայի ձուլման արտադրական գիծ 1

auto moulding production line 2

մեքենայի ձուլման արտադրական գիծ 2

auto moulding production line 3

մեքենայի ձուլման արտադրական գիծ 3

casting head cutting workshop

ձուլման գլխի կտրման արտադրամաս

casting railway system

ձուլման երկաթուղային համակարգ

customer visiting factory 1

հաճախորդների այցելություն գործարան 1

customer visiting factory the 1st time

հաճախորդն առաջին անգամ այցելեց գործարան

customer visting factory the 3rd time

հաճախորդները 3 -րդ անգամ են այցելում գործարան

customer visting factory

հաճախորդների այցելության գործարան

dust removal facilities

փոշու հեռացման սարքավորումներ

dust removal installation

փոշու հեռացման տեղադրում

Moulding sand laboratory

Ձուլման ավազի լաբորատորիա